Η Y-Logimed, επίσημος αντιπρόσωπος της 3Μ Medical Solutions στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας, συμμετείχε ενεργά στη 2η Διημερίδα για την Κεντρική Αποστείρωση “ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. ΚΡΙΣΗ; ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ”, Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, 18-19 Νοεμβρίου.

Η Y-Logimed, επίσημος αντιπρόσωπος της 3Μ Medical Solutions στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας, συμμετείχε ενεργά στη 2η Διημερίδα για την Κεντρική Αποστείρωση “ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. ΚΡΙΣΗ; ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ”, Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ, 18-19 Νοεμβρίου.

Η εταιρεία μας Y-Logimed έδωσε δυναμική παρουσία με την διοργάνωση ομιλίας με θέμα «Πρωτόκολλα στον Κύκλο Αποστείρωσης για την Βελτίωση της Ασφάλειας των Ασθενών» με ομιλήτρια την Benek Civelek, 3M Scientific Affairs Manager, Sterilization Platform, Europe, Middle East and Africa σε συνεργασία με την 3M Hellas. Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, η κα. Civelek, ανέπτυξε τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τμήματα Κεντρικής Αποστείρωσης κατά την επεξεργασία των εργαλείων, τόνισε την ανάγκη παρακολούθησης και ελέγχου κάθε κύκλου αποστείρωσης, και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία διασφάλισης της αποτελεσματικότητας της αποστείρωσης με την χρήση Βιολογικών Δεικτών που διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο κοινοποιημένο οργανισμό.

Σε μια περίοδο αποδεδειγμένα ραγδαίας αύξησης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων στα Δημόσια Νοσοκομεία της Ελλάδας (σχεδόν 1 στους 2 ασθενείς καταλήγει με μικρόβιο στις ΜΕΘ βάσει πρόσφατης μελέτης του ΕΟΔΥ), η πιστοποίηση του αποτελέσματος της αποστείρωσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τους επαγγελματίες υγείας.