Η Y-Logimed, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και πάροχος εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και εξουσιοδοτημένου service του Κατασκευαστικού Οίκου Emed στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής Κυανούς Σταυρός επί των εγκατεστημένων συστημάτων ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών Spectrum της Emed στις Κλινικές του Ομίλου Euromedica στη Θεσσαλονίκη.

Η Y-Logimed, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και πάροχος εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης και εξουσιοδοτημένου service του Κατασκευαστικού Οίκου Emed στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής Κυανούς Σταυρός επί των εγκατεστημένων συστημάτων ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών Spectrum της Emed στις Κλινικές του Ομίλου Euromedica στη Θεσσαλονίκη.

Με την παρουσία της ομάδας εξειδικευμένων τεχνικών της Y-Logimed,  πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής Κυανούς Σταυρός επί των κλινικών εφαρμογών και καινοτομικών λειτουργιών των εγκατεστημένων συστημάτων ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών Spectrum της Emed. Η Y-Logimed, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Κατασκευαστικού Οίκου Emed, παρέχει σε συνεχή βάση στους πελάτες της, ολιστικές υπηρεσίες εξουσιοδοτημένης τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού και επιστημονικής εκπαίδευσης διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη υποστήριξη και κατάρτιση του προσωπικού των κλινικών και την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων.

Η Y-Logimed είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα κορυφαίων Κατασκευαστικών Οίκων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας όπως της Abbott Cardiovascular, της 3M Medical Solutions Division για το Δημόσιο Τομέα, της ICU Medical για τα Αναισθησιολογικά είδη Portex και πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικής, κλινικής και επιστημονικής υποστήριξης. Οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί της Y-Logimed έχουν συνεχή παρουσία και σε καθημερινή βάση στα δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές παρέχοντας ολοκληρωμένη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την επικράτεια.

Από το 2015 λειτουργεί το υποκατάστημα της Y-Logimed στη Θέρμη Θεσσαλονίκης για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών της εταιρίας στη Βόρεια Ελλάδα.