Η Y-Logimed είναι ένα εξειδικευμένο στη διαχείριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων Logistics Center που διαχειρίζεται την ολιστική εφοδιαστική αλυσίδα ιατροτεχνολογικού υλικού των θεραπευτηρίων, διαγνωστικών κέντρων και δομών του Ομίλου Hellenic Healthcare Group και ταυτόχρονα εξυπηρετεί το πελατολόγιο της εταιρίας, δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικά θεραπευτήρια και άλλους παρόχους υγείας για την παράδοση παραγγελιών ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διατίθενται αποκλειστικά από τη Y-Logimed στην ελληνική αγορά.

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτηση των θεραπευτηρίων και παρόχων υγείας σε όλα τα σημεία παράδοσης με έγκαιρες και ολοκληρωμένες παραδόσεις ιατροτεχνολογικού υλικού σύμφωνα με τους προγραμματισμένους χρόνους παράδοσης, ολόκληρων παραγγελιών χωρίς back orders.

0 +

Εξυπηρέτηση σημείων παράδοσης ανά εβδομάδα

0 +

Εξυπηρέτηση πελατών ανά εβδομάδα

0 +

Διαχείριση παραλαβών από το δίκτυο προμηθευτών μας στην εγχώρια αγορά ανά εβδομάδα

0 +

Διαχείριση απευθείας εισαγωγών από τους Οίκους του εξωτερικού που αντιπροσωπεύουμε ανά εβδομάδα

Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Logistics & εφαρμόζουμε εξειδικευμένες λειτουργίες που διασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και βέλτιστη απόδοση.

Διασφαλίζουμε για τα θεραπευτήρια και δομές του Ομίλου μας δυνατότητα αυθημερόν παραδόσεων παραγγελιών απευθείας σε τμήματα και ορόφους και όχι στις κεντρικές αποθήκες. Με τη διαχείριση αυτή πετυχαίνουμε zero stock στις κεντρικές αποθήκες των νοσοκομείων μας.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες παράδοσης παραγγελιών στους πελάτες ιατροτεχνολογικών προϊόντων των αντιπροσωπειών μας σε όλη την Ελλάδα On Time In Full (OTIF) στα σημεία παράδοσης που επιθυμούν με δυνατότητα παραδόσεων είτε απευθείας στα τμήματα των νοσοκομείων/ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης ή στις κεντρικές αποθήκες.

Διαχειριζόμαστε εισαγωγές ιατροτεχνολογικού υλικού από συνεργαζόμενους Κατασκευαστικούς Οίκους και προμηθευτές μας από Ευρώπη, Αμερική και Ασία στο βέλτιστο κόστος και απόδοση.

Εφαρμόζουμε ειδικές διαδικασίες Demand Planning & Αποθεμάτων διασφαλίζοντας για κάθε υλικό τη βέλτιστη διαθεσιμότητα κατά το χρόνο ζήτησης.

Διασφαλίζουμε ιδανικές συνθήκες φύλαξης, αποθήκευσης και διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας βάσει των ειδικών απαιτήσεων διακίνησης ιατροτεχνολογικού υλικού.

Ακολουθούμε πολιτική βιώσιμης διαχείρισης σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Υποδομές

Logistics Center με σύγχρονες κτιριακές, λειτουργικές υποδομές και εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα.

Από τον Απρίλιο του 2022 λειτουργούμε σε ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο, συνολικής επιφάνειας 4.700m2 με ύψος 5,5m και 24ωρη φύλαξη.

Οι υποδομές μας περιλαμβάνουν ξεχωριστές ράμπες για παραλαβές/ φορτώσεις και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών και VAN διανομής.

Διαθέτουμε εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα και παρακολουθούμε τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στα logistics με στόχο την επιλεκτική εφαρμογή εκείνων που βελτιώνουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο αφορά στην παραγωγικότητα μας και στο service level που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Διαθέτουμε συστήματα Πλήρους Ιχνηλασιμότητας με REF και LOT σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.