Θέσεις εργασίας Y-Logimed

Οι άνθρωποί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιό μας. Με κοινό όραμα υλοποιούμε τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας που μας φέρνουν στην κορυφή των εξελίξεων.

Όλοι ανεξαρτήτως οι άνθρωποί μας εργάζονται με Ακεραιότητα, Υπευθυνότητα, Σεβασμό, Συμμόρφωση στα επαγγελματικά πρότυπα και την τήρηση κανονισμών και νόμων.

Η εταιρία εφαρμόζει εταιρική πολιτική ίσης μεταχείρισης προς όλους και επενδύει στους εργαζόμενους της προσφέροντας τους εργασιακή υγεία & ασφάλεια, δυνατότητες εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξιολόγησης και επαγγελματικής ανέλιξης.

Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών και Προσφορών

Τοποθεσία: Αττική Ωράριο: Πλήρες ωράριο

Procurement & Logistics Supervisor

Τοποθεσία: Cyprus Ωράριο: Full Time

Φόρμα υποβολής βιογραφικού