Ολοκληρωμένες λύσεις για βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα

Medical Solutions Division

Reduce the risk of infections
Improve Patient Care

Η Y-LOGIMED διανέμει, με εθνική αποκλειστικότητα για τον Δημόσιο Τομέα, το βασικό χαρτοφυλάκιο του Τμήματος Ιατρικών Προϊόντων της 3M.  Τα προϊόντα της 3M που διανέμονται από τη Y-LOGIMED, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων επιστημονικών ερευνών, ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και το άριστο θεραπευτικό και κλινικό τους αποτέλεσμα τεκμηριώνεται από πολυκεντρικές κλινικές μελέτες σε διεθνές περιβάλλον. Τα ιατρικά προϊόντα της 3Μ συμορφούνται με τις κατευθυντήριες οδηγίες (guide lines) των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης  και εκτείνονται σε όλο φάσμα εφαρμογών του Νοσοκομείου:  Χειρουργεία, ΜΕΘ,  Αποστείρωση,  διαχείριση και παρακολούθηση Θερμοκρασίας, φροντίδα Τραυμάτων και Ναρθήκων.