Όραμα & Αποστολή

Η εταιρία μας χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα. Είμαστε ο εμπορικός αντιπρόσωπος ενός διευρυμένου portfolio state of the art ιατροτεχνολογικών προϊόντων των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων παγκοσμίως με πελατολόγιο την πλειονότητα των μεγάλων ιδιωτικών και όλων των δημόσιων υγειονομικών μονάδων στην επικράτεια. Παράλληλα, αποτελούμε τον προμηθευτικό βραχίονα (GPO) και το logistics center για όλα τα θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου HHG.

Όραμά μας είναι να είμαστε ηγέτιδα εταιρία στη διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις μονάδες υγείας στην Ελλάδα.

Αναπτύσσουμε με εντατικό ρυθμό την εμπορική μας δραστηριότητα, μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου μας και τον εμπλουτισμό του portfolio μας με προϊόντα από ενεργές και νέες συνεργασίες, με παγκοσμίως αναγνωρισμένους οίκους, την εισαγωγή στην ελληνική αγορά νέων τεχνολογιών που διασφαλίζουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση κλινικών αποτελεσμάτων και την βελτίωση του κόστους των θεραπειών. Παράλληλα, επενδύουμε συνεχώς στην επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των πωλητών μας, οι οποίοι είναι δίπλα στους επαγγελματίες υγείας για την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών και υπηρεσιών κλινικών εφαρμογών.

Επίσης, έχουμε αναπτύξει ένα σύγχρονο οικοσύστημα υπηρεσιών για όλα τα θεραπευτήρια και τα διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου HHG σε Ελλάδα και Κύπρο και υπηρετούμε με αφοσίωση τις αξίες μας για τους εσωτερικούς πελάτες μας, την υψηλή ποιότητα των προμηθειών, τη βελτίωση κόστους, την αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση πόρων, την ασφάλεια και συνέχεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αξιοποιούμε την τεχνογνωσία των ανθρώπων μας και τις ήδη υπάρχουσες υποδομές μας και επεκτείνουμε τη γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και απευθυνόμαστε σε κάθε μονάδα υγείας στην επικράτεια, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Κεντρικού Προμηθευτικού Οργανισμού (GPO) εξειδικευμένου στο τομέα της Υγείας, διασφαλίζοντας για τους πελάτες μας σημαντικά οφέλη από την συνεργασία μας.