Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών υπό τη συνδιοργάνωση της Y-Logimed με την 3M.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών υπό τη συνδιοργάνωση της Y-Logimed με την 3M.

Η Y-Logimed, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του βασικού Χαρτοφυλακίου του Τμήματος Ιατρικών Προϊόντων της 3Μ στην Ελλάδα για το Δημόσιο Τομέα συνδιοργάνωσε σε συνεργασία με την 3Μ εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με την πρόληψη λοιμώξεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Το σεμινάριο με τίτλο «Πρόληψη CRBSIs σε βαρέως πάσχοντες. Πόσο εφικτό είναι;» πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2023 με ιδιαίτερα υψηλή και ενεργή συμμετοχή κλινικών επιστημόνων, ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Μέσω του κλινικού φροντιστηρίου παρουσιάστηκαν πρακτικές εφαρμογών των προϊόντων της 3Μ που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής και διασφαλίζουν άριστο θεραπευτικό και κλινικό αποτέλεσμα που τεκμηριώνεται από πολυκεντρικές κλινικές μελέτες σε διεθνές περιβάλλον.