Η Y-Logimed συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική υποστήριξη του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής που έγινε στις 21-24 Σεπτεμβρίου στην Κω.

Η Y-Logimed συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική υποστήριξη του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής που έγινε στις 21-24 Σεπτεμβρίου στην Κω.

Η Y-Logimed συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική υποστήριξη του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής που έγινε στις 21-24 Σεπτεμβρίου στην Κω.

Με την δυναμική παρουσία της ομάδας Χειρουργικού Τομέα της Y-Logimed στο συνέδριο, παρουσιάστηκαν οι εξέχουσες προϊοντικές λύσεις στον τομέα της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής & Κεντρικής Αποστείρωσης που κατ’ αποκλειστικότητα παρέχονται από τη Y-Logimed στην ελληνική αγορά δίνοντας εξαιρετικές δυνατότητες στους επαγγελματίες υγείας για καινοτόμες και ποιοτικές θεραπευτικές λύσεις.

Η Y-Logimed είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των μεγαλύτερων παγκοσμίως Κατασκευαστικών Οίκων, 3Μ Medical Solutions, Ansell στον τομέα των Χειρουργικών Γαντιών, Medicon στον τομέα Χειρουργικών Εργαλείων πολλαπλών χρήσεων, Gimmi στον τομέα Λαπαροσκοπικών Εργαλείων πολλαπλών χρήσεων.