Αγορά Ιατροτεχνολογικών Υλικών

Η Y-Logimed είναι εταιρεία εμπορίας και διανομής ιατροτεχνολογικών υλικών, διαθέτοντας ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο σύγχρονων ιατρικών προϊόντων. Η εταιρία διαχειρίζεται προϊόντα αξίας πολλών εκατομμυρίων και δύναται να καλύψει τις προμηθευτικές ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών μαιευτηρίων, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών ιατρειών με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Περαιτέρω, η εταιρία, ως Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, διατηρεί και την ευθύνη της συνολικής προμηθευτικής διαδικασίας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ομίλου. Διαθέτοντας ένα πρότυπο μοντέλο αναπλήρωσης αποθεμάτων και λειτουργώντας με ηλεκτρονικά συστήματα παραγγελιοληψίας, η εταιρία ενημερώνεται αυτόματα για τις ελλείψεις των τμημάτων και προετοιμάζει άμεσα τις απαιτούμενες παραγγελίες. Παράλληλα, έχοντας αναπτύξει μακροχρόνιες επαφές με τους μεγαλύτερους προμηθευτές ιατρικών υλικών εντός και εκτός Ελλάδος, διασφαλίζει την απρόσκοπτη και συστηματική αναπλήρωση των αναγκαίων αποθεμάτων της  σε όλο το φάσμα του υγειονομικού υλικού.