Gimmi

85 έτη διαρκούς ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού χειρουργείου

Όλα τα συστήματα της Gimmi είναι ανοιχτά και συμβατά, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να παρέχει στους επαγγελματίες τις βέλτιστες δυνατές λύσεις, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών τους στο χώρο του χειρουργείου

Η εταιρεία Gimmi® GmbH Γερμανίας, η οποία ιδρύθηκε από τον Rudolf Gimmi το 1932, σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των εξαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Σύντομα σύναψε σχέσεις με Ευρωπαίους συνεργάτες, ορισμένοι εκ των οποίων αποτελούν πελάτες της μέχρι και σήμερα.

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Rudolf Gimmi προχώρησε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας και ταυτόχρονα καλλιέργησε επιχειρηματικές σχέσεις εκτός Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησε σ’ επέκταση στην αγορά των Η.Π.Α. με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη επέκτασή της.

Το 1969, η ιδιοκτησία της εταιρείας μετατέθηκε στον Fritz Joachim Renz, ο οποίος επέκτεινε περαιτέρω τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο διεθνή χάρτη. Ο τρέχων Διευθύνων Σύμβουλος, Thilo Henzler, είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην εταιρεία το 1972. Ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης το 1987 και έθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα marketing της Gimmi. Παράλληλα με τη διατήρηση στενών δεσμών με τους χειρουργούς παγκοσμίως, η Gimmi® ανέπτυξε τα δικά της εργαλεία και ξεκίνησε τη διάθεσή τους στην παγκόσμια αγορά.

Η εξειδίκευση της Gimmi® στις ενδοσκοπήσεις αναγνωρίστηκε μέσω της βράβευσής της με το Red Dot Design Award το 2003.

Ο οίκος προχώρησε στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασίων με άλλες εταιρείες με στόχο τη συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και σκοπό την παροχή ευρύτερων λύσεων προς τον πελάτη στο χώρο του χειρουργείου.

Σήμερα, η Gimmi®, διανύοντας την τέταρτη γενιά της ζωής της, έχει συνάψει μια σημαντική στρατηγική συμφωνίας συνεργασίας με τον μεξικανικό όμιλο Vitalmex Group. Η Vitalmex, ο μεγαλύτερος πάροχος ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Μεξικού, δραστηριοποιείται στα πλαίσια του Συστήματος Εξυπηρέτησης μέσω Ολοκληρωμένων Λύσεων (Integrated Solution Service System). Με γνώμονα αφενός τις ολοκληρωμένες ιατρικές λύσεις που παρέχει η Vitalmex και αφετέρου την πλήρη χειρουργική γκάμα της Gimmi®, οι δύο εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν δυναμικά τις απαιτήσεις του κλάδου της υγείας. Για τους σκοπούς της εν λόγω στρατηγικής συνεργασίας, οι δύο εταιρείες συμφώνησαν την από κοινού παρουσία τους και ανανέωσαν την εταιρική τους ταυτότητα.

Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Gimmi® επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πέραν της εξαρετικής ποιότητας των προϊόντων της, η εταιρεία ανέκαθεν έδινε σημαντική προτεραιότητα στην παροχή των βέλτιστων δυνατών λύσεων προς τον πελάτη και τους ασθενείς. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της πλέον προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο της ενδοσκόπησης, ειδική έμφαση θα πρέπει πάντα να δίνεται όχι μόνο στις ανάγκες των πελατών, αλλά και των ασθενών τους.

Η διαχείριση ποιότητας της Gimmi® περιλαμβάνει δύο κύριες κατευθυντήριες γραμμές:

  • Συμμόρφωση με τα διεθνή κανονιστικά πρότυπα στα πλαίσια των πιστοποιήσεων κατά ISO με στόχο τη δημιουργία ενός σχεδιασμού ελέγχου, τη διεξοδική ανάλυση των επιμέρους σταδίων ελέγχου σε μορφή λίστας εργασιών και την ανάπτυξη των τυπικών λειτουργικών διεργασιών.
  • Η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί πρώτη και κύρια προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, η Gimmi® όχι μόνο προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, αλλά και στοχεύει στην παροχή της βέλτιστης δυνατής λύση προς τον πελάτη σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.

Αυτή είναι και η φιλοσοφία, η οποία έχει συνοδεύσει επιτυχώς το έργο του Τμήματος Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Gimmi για περισσότερα από 80 χρόνια. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα λεγόμενα ενός από τους πελάτες της εταιρείας, του καθηγητή Dr. Niebuhr, εξειδικευμένο χειρουργό του Hanse Chirurgie: «Κατά την αναζήτησή μου για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής, κατέληξα στη Gimmi διότι αποτελεί τη μοναδική εταιρεία που έχει καταφέρει να συνδυάσει 2 στοιχεία: την ιδιαίτερα μικρή διάμετρο των εργαλείων σε συνδυασμό με την εξαιρετική δύναμη και σταθερότητα των εργαλείων.

Ο παραπάνω συνδυασμός έγινε πραγματικότητα χάρη στη χρήση ενός κράματος τιτανίου και κεραμικού υλικού, σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές, οι οποίοι σταδιακά μείωσαν την περιεκτικότητα χάλυβα, με αποτέλεσμα τα εργαλεία να μην είναι λεπτά και άκαμπτα, αλλά να έχουν την τάση να στρεβλώνουν και να παραμορφώνονται, και κατά συνέπεια να καθίστανται ακατάλληλα γι’ αυτόν τον τύπο χειρουργικής. Χάρη στα εργαλεία Gimmi®, βρισκόμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να εργαζόμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικά, με την ελάχιστη φθορά στους ιστούς και τα νεύρα και τη διαρκή μείωση του μετεγχειρητικού πόνου, έτσι ώστε να είμαστε ορθά προετοιμασμένοι και να επιτυγχάνουμε πλήρως τα επιθυμητά αποτελέσματα από αισθητικής πλευράς.”

Gimmi Website: http://www.gimmi.de/en/