Αναγνώριση και Διακρίσεις: Βράβευση στα “Transport & Logistics Awards” και Πιστοποίηση Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Mε το Βραβείο Υψηλής Επίδοσης στην κατηγορία «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», τιμήθηκε η Y-Logimed, κατά την τελετή των Transport & Logistics Awards 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαΐου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο νέος θεσμός Transport & Logistics Awards αναδεικνύει και επιβραβεύει έργα και πρωτοβουλίες εταιρειών του ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στους κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, για τις βέλτιστες πρακτικές τους και την αριστεία τους στο σημαντικό αυτό κλάδο της Εθνικής Οικονομίας. Η επιλογή των νικητών πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα.

Η κριτική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τεκμηριωμένες άριστες πρακτικές (best practices), ανέδειξε τη Y-Logimed ως πρότυπο επιχειρησιακής πρακτικής στα πλαίσια της ενοποίησης του συνόλου των διαδικασιών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τον εξορθολογισμό της, τη μείωση κόστους και τη δημιουργία μεγαλύτερης πρόσθετης αξίας προς τον πελάτη.

Πέραν της ανωτέρω διάκρισης, η Y-Logimed ανέκαθεν έδινε ιδιαίτερη έμφαση έμφαση στην αδιάλειπτη άσκηση των δραστηριοτήτων της, αποτελώντας μάλιστα την πρώτη και μοναδική εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η οποία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 22301:2012 για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής της Συνέχειας (Business Continuity Management), διασφαλίζοντας την προμήθεια υλικών σε νοσοκομεία και κλινικές ακόμη και υπό απρόβλεπτες συνθήκες και κινδύνους, με τα παρακάτω κύρια οφέλη:

α) Διασφάλιση των προϊόντων, των υπηρεσιών, των πόρων, των συνεργασιών και των εφοδιαστικών αλυσίδων του Οργανισμού, μέσω της ρητής οριοθέτησης του ρόλου τους, καθώς και των μεταξύ τους σχέσεων.

β) Αξιολόγηση της Διατήρησης Επιχειρησιακής Συνέχειας σε συνάρτηση με το συμβάν και το βαθμό κινδύνου που ενέχει προς τον Οργανισμό.

γ) Ενσωμάτωση της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στη συνολική πολιτική διαχείρισης κινδύνου του Οργανισμού.