Όμιλος ΥΓΕΙΑ

OΌμιλος ΥΓΕΙΑ είναι oεπενδυτικός βραχίονας της MIGστον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ο πλέον εξελισσόμενος Όμιλος στον τομέα της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα.

Όραμά του είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Σήμερα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει παρουσία σε 2 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 4 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα και Αλβανία τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.261 κλινών με 58 χειρουργικές αίθουσες, 34 αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας με 65 κλίνες. Σε αυτά απασχολούνται περίπου 3.000 εργαζόμενοι και περισσότεροι από 3.150 συνεργάτες ιατροί.
Στην Ελλάδα ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει:

  • το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
  • τη Γενική, Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και την Κλινική Παίδων ΜΗΤΕΡΑ
  • το Μαιευτικό, Γυναικολογικό & Χειρουργικό Κέντρο ΛΗΤΩ με το Κέντρο Μοριακής Βιολογίας Άλφα Lab
  • την Εταιρεία Προμήθειας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Y-LOGIMED
  • το Διαγνωστικό Κέντρο,Υγείαnet Αθηνών
  • το Διαγνωστικό Κέντρο,Υγείαnet Περιστέρι

Η Διεθνής Παρουσία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει:

  • Στην Αλβανία: Το HYGEIA HOSPITAL TIRANA το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουλίου 2010.

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει πλήρη συναίσθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρετεί, ενός χώρου που το αγαθό της υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με διάφορους φορείς και συλλόγους, πραγματοποιεί σειρά παρεμβάσεων με βασικές κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης και διάγνωσης.
Παράλληλα, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ παρέχει καθημερινά δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε φορείς, οργανώσεις και ιδιώτες που δε διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

Μέλη Ομίλου ΥΓΕΙΑ