Όμιλος ΥΓΕΙΑ

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, διαθέτει συνολικά 3 ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα (ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΛΗΤΩ), με άδειες συνολικής δυναμικότητας 874 κλινών με συνολικά 43 χειρουργικές αίθουσες, 14 αίθουσες τοκετών και 9 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους περισσότεροι από 2.678 εργαζόμενοι και περίπου 4.200 συνεργάτες ιατροί.

Παράλληλα, έχει παρουσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας παροχής υγείας μέσω του Κέντρου Γενετικής & Γενωμικής Άλφα-LAB, ενώ επίσης διαθέτει την εταιρεία εμπορίας ειδικών υλικών, αναλωσίμων, φαρμακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης, Y-LOGIMED A.E..

O Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει πλήρη συναίσθηση της ευαισθησίας του χώρου που υπηρετεί, ενός χώρου που το αγαθό της υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αίσθημα της ανθρωπιάς και της ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο. Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με διάφορους φορείς και συλλόγους, πραγματοποιεί σειρά παρεμβάσεων με βασικές κατευθύνσεις την αγωγή πρόληψης και διάγνωσης.