Βραβείο στα Transport & Logistics Awards 2014

Mε το Βραβείο Υψηλής Επίδοσης στην κατηγορία «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», τιμήθηκε η Y-Logimed, κατά την τελετή των Transport & Logistics Awards 2014, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Μαΐου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Ο νέος θεσμός Transport & Logistics Awards αναδεικνύει και επιβραβεύει έργα και πρωτοβουλίες εταιρειών του ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στους κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, για τις βέλτιστες πρακτικές τους και την αριστεία τους στο σημαντικό αυτό κλάδο της Εθνικής Οικονομίας. Η επιλογή των νικητών πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα.

Η κριτική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τεκμηριωμένες άριστες πρακτικές (best practices), ανέδειξε τη Y-Logimed ως πρότυπο επιχειρησιακής πρακτικής στα πλαίσια της ενοποίησης του συνόλου των διαδικασιών μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τον εξορθολογισμό της, τη μείωση κόστους και τη δημιουργία μεγαλύτερης πρόσθετης αξίας προς τον πελάτη.