Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Y-Logimed  λειτουργεί σε ένα δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον, το οποίο επιβάλλει την απασχόληση έμπειρων επαγγελματιών, που κατανοούν τις σχετικές απαιτήσεις και είναι σε θέση να προσθέσουν αξία στις επιτελούμενες δραστηριότητες. Βασικό συστατικό επιτυχίας της Y-Logimed αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο επαγγελματισμός, η ομαδική εργασία, η ανάδειξη της καινοτόμου προσέγγισης και η παραγωγικότητα, είναι βασικοί στόχοι της εταιρίας και των εργαζομένων οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας. Επιπροσθέτως, η Y-Logimed διατηρεί ένα ασφαλές και υγειές περιβάλλον εργασίας, που αποσκοπεί στην ακέραια και απερίσπαστη προσφορά υπηρεσιών από κάθε εργαζόμενο.

Όλες οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της εταιρείας είναι στελεχωμένα με υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες με μακρά εμπειρία στο αντικείμενό τους, σημαντικό ποσοστό των οποίων διαθέτει ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η Y-Logimed, λόγω της διαρκούς επέκτασης δραστηριοτήτων, είναι σε αναζήτηση επαγγελματιών που θα επιθυμούσαν να συνδράμουν στην επίτευξη των φιλόδοξων επιχειρηματικών στόχων της.