Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ευαισθητοποίηση της εταιρείας μας σε θέματα ανακύκλωσης και προστασίας περιβάλλοντος, πιστοποιείται με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, φέροντας παράλληλα και το ευρωπαϊκό σήμα «green dot». Η παρουσία του δηλώνει την οικονομική συνεισφορά της Y-LOGIMED στη διαδικασία ανακύκλωσης των συσκευασιών που εμπορεύεται.

Παράλληλα η Y-LOGIMED δραστηριοποιείται, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Social Responsibility - CSR) δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο και στον υψηλότερο βαθμό το κοινωνικό της προφίλ, αναδεικνύοντας την ευαισθησία των εργαζομένων της.

Σήμερα η Y-Logimed συμμετέχει με συγκεκριμένες δράσεις στη βοήθεια των παρακάτω ιδρυμάτων:

  • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Αυτισμό, «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
  • Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιού - Αναρρωτήριο Πεντέλης
  • Μη Κυβερνητική Οργάνωση - PRAKSIS