Η Εταιρεία

Η Y-Logimed είναι θυγατρική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, με αντικείμενο την εμπορία, διανομή και προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων  Η εταιρία διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και δύναται να εξοπλίσει από ένα ιατρείο, με τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, έως ένα νοσοκομείο, με υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα.

Ως Κεντρικός Προμηθευτικός Οργανισμός (GPO) του μεγαλύτερου Ομίλου υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία για να διαχειριστεί οποιαδήποτε αίτημα προμήθειας, αποθήκευσης και εφοδιασμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο πωλήσεων στην ευρύτερη ελληνική αγορά υγείας, με ομάδες και δομές πωλήσεων που εξυπηρετούν τα περισσότερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Οι εμπορικοί προσανατολισμοί της εταιρείας ενισχύονται διαρκώς, εξυπηρετούμενοι, μεταξύ άλλων, από την επίτευξη συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας με καταξιωμένους διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Δραστηριοποιούμενη  σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον  προκλήσεων και υψηλών απαιτήσεων, η Y-Logimed υποστηρίζει την στρατηγική επιλογή διαρκούς διεύρυνσης  δραστηριοτήτων στο σύνολο της ελληνικής αγοράς υγείας, διασφαλίζοντας και τη συνδρομή  εδραιωμένων προμηθευτών προϊόντων υψηλής ποιότητας, ευέλικτων διανομέων και αξιόπιστων συνεργατών.