Ιατρικά Αναλώσιμα Υλικά

Η Y-Logimed διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην εμπορία και διαχείριση ιατρικών αναλώσιμων, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Τα προσφερόμενα ιατρικά είδη πληρούν προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, και προέρχονται από κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους με εδραιωμένη διεθνή παρουσία.

 

 

Απευθύνονται σε όλα τα τμήματα ενός Νοσοκομείου ή μίας Κλινικής, όπως στο Χειρουργικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Αιματολογικό, Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ενδοκρινολογικό, Ανοσολογικό, Παθολογικό, Πνευμονολογικό, Καρδιολογικό, Ογκολογικό, Οφθαλμολογικό, Γαστρεντερολογικό και Πυρηνικής Ιατρικής.

 

Ανάμεσα στις βασικές κατηγορίες ιατρικών αναλώσιμων που προμηθεύουμε περιλαμβάνονται προϊόντα: αναισθησιολογικά, αιμοδυναμικού, καρδιοχειρουργικά, απεικονιστικά, αποστείρωσης, ενδοσκοπικά εργαλεία, επίδεσμοι, καθετήρες, ράμματα, βελόνες, σύριγγες και είδη προστατευτικού ιματισμού. Όλα τα διακινούμενα προϊόντα είναι πιστοποιημένα από τοπικούς και διεθνείς φορείς. Επίσης, η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη για όλες τις διαδικασίες προμήθειας, αποθήκευσης και διάθεσης των διαχειριζόμενων προϊόντων.