Θέσεις Εργασίας

Σε περίπτωση που θα επιθυμούσατε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συνεργασίας με την εταιρεία μας ή σας ενδιαφέρει συγκεκριμένα κάποια από τις θέσεις που δημοσιεύονται στην ενότητα αυτή, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@y-logimed.gr

Θέσεις Εργασίας

Φόρμα Αίτησης Εργασίας

Πρακτική Άσκηση