Εμφυτεύσιμα Υλικά

Η Y-Logimed διαχειρίζεται σήμερα υψηλής ποιότητας ιατρικά εμφυτεύσιμα υλικά, προερχόμενα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές διεθνώς, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων. Οι κατηγορίες εμφυτεύσιμων υλικών που διακινούμε είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  • Αγγειοπλαστικής (stents, μπαλόνια  καλώδια οδηγοί κ.λ.π.)
  • Καρδιοχειρουργικής και Καρδιακής Ανεπάρκειας (βαλβίδες,  βηματοδότες & απινιδωτές, οξυγονωτές, συστήματα αυτομετάγγισης κ.λ.π.)
  • Ορθοπεδικά (μοσχεύματα, εμφυτεύματα και συστήματα αποκατάστασης σπονδυλοδεσίας, γονάτου, ισχύου κ.λ.π)
  • Νευροχειρουργικής (νευροδιεγέρτες, ηλεκτρόδια κ.λ.π.) 
  • Χειρουργικά εργαλεία (λαπαροσκοπικά προϊόντα μιας αλλά και πολλαπλών χρήσεων, πύργοι, τροκάρ, διαθερμίες, εργαλεία αρθροσκόπησης και ουρολογικών επεμβάσεων κ.λ.π.)