Ιατρικός Εξοπλισμός/Βιοιατρικη Τεχνολογία

Η Y-Logimed διαχειρίζεται το σύνολο των αναγκών ιατρικού εξοπλισμού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ. Έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνική κατάρτιση εξειδικευμένης ομάδας στελεχών, η εταιρεία δύναται να προσφέρει συνολική λύση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού οιασδήποτε κλίμακας, από τη στελέχωση ενός ιατρείου μέχρι τον εξοπλισμό ενός μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος που υιοθετεί τις πιο καινοτόμες διαγνωστικές, χειρουργικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ενδεικτικά, η δυνατότητα διαχείρισης και προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού αφορά τμήματα:

 • Gamma Knife
 • PET/CT
 • Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας
 • Ακτινολογικό
 • Υπερήχων
 • Πυρηνικής Ιατρικής
 • Γενικά, Μαιευτικά και Λαπαροσκοπικά Χειρουργεία
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
 • Αιματολογικά, Ανοσολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια
 • Καρδιολογικό
 • Ορθοπεδικό
 • Οφθαλμολογικό
 • Δερματολογικό