Πιστοποιήσεις

Η Y-LOGIMED είναι η μοναδική εταιρεία στον κλάδο εμπορίας και διανομής νοσοκομειακού υλικού, και η δεύτερη μόλις εταιρεία στη χώρα μας, η οποία έχει πιστοποιηθεί για τη Διαχείριση της Επιχειρηματικής της Συνέχειας (Business Continuity Management - BCM), διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές της δεν επηρεάζονται από απρόβλεπτους κινδύνους και έκτακτα γεγονότα.

Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί για όλα τα απαιτούμενα Πρότυπα ISO και τις Υπουργικές Αποφάσεις που διέπουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της, με κεντρικό γνώμονα την εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησής της για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, διασφαλίζει απόλυτα με όρους ποιότητας τον τελικό αποδέκτη των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.