Όμιλος MIG

Η Marfin Investment Group Holdings S.A. είναι μια επενδυτική εταιρία συμμετοχών, με έδρα την Ελλάδα και διέπεται απο την ελληνικη νομοθεσία. Ο σκοπός της εταιρίας είναι να διανέμει υψηλές αποδόσεις στους μέτοχους της, πραγματοποιώντας κυρίως επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου, καθώς και επενδύσεις σε έργα ιδιωτικοποιήσεων και υποδομών. Στις 12 Ιουλίου 2007 η Εταιρία ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου άξιας 5,19 δισεκατομμυρίων ευρώ με την έκδοση 774.660.278  μετοχών, με σκοπό την χρηματοδότηση εξαγορών σε στοχευμένες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επενδύσεις της Marfin Investment Group Holdings S.A. και τα μέλη του Ομίλου, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση:
http://www.marfininvestmentgroup.com