Αποθήκευση

Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής >1.500 μ2
Αποθηκευτικός Χώρος >2.800 μ2, 5,5μ ύψος
Ειδικοί ψυκτικοί θάλαμοι (-25o έως 6oC)
Εκτελούμενες Ημερήσιες Παραγγελίες >250
Χρόνος Παράδοσης 1 ώρα (για επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου), εντός 24 ωρών για το 80% των παραγγελιών
Πελάτες >562
Νοσοκομεία (ολική προμήθεια από Υ-LOGIMED) 9
Άλλα Νοσοκομεία & Κλινικές >265
Ιατροί >500
Βαθμός Εξυπηρέτησης Πελατών >96%
Προμηθευτές >500
Κωδικοί Προϊόντων >5000
Κωδικοί Αποθέματος >3500
Θέσεις Αποθήκευσης >3000
Ιδιόκτητος Στόλος Φορτηγών 5

  • Προηγμένες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων & συστημάτων Επικοινωνίας (WMS, ERP, CRM, E-SHOP, RF barcode)
  • Στρατηγική γεωγραφική τοποθεσία που επιτρέπει γρήγορη διανομή
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα προϊόντων σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικής Συνέχειας
  • Άμεση ανταπόκριση σε θέματα διαθεσιμότητας προϊόντων
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες διαφορετικών πελατών